optimista országok

Thaiföld 100%Seychelle-szigetek 100%Szamoa 100%
Zimbabwe 100%Közép-Afrikai Köztársaság 100%Argentína 100%
Venezuela 100%Panama 93%Ruanda 87%
Brunei 77%Amerikai Virgin-szigetek 77%Ausztrália 74%
Jordánia 73%Nicaragua 67%Szingapúr 67%
Ciprus 63%Namíbia 63%Olaszország 63%
Görögország 62%Finnország 62%Izrael 61%
Azerbajdzsán 60%Egyiptom 60%Maldív-szigetek 60%

nyitóoldal > hirek > Optimista sajtófigyelés > A pozitivitás egyenlő az életigenléssel.

A pozitivitás egyenlő az életigenléssel.

2016.03.23.

Ez egyfajta létállapot, és értelmezzük is így! Amennyiben megértjük, milyen óriási hatalma van a pozitív gondolatoknak, egész életünk a pozitív lét és léttudatosság irányába fordul. A pozitív lét dimenziói: 1. Pozitív gondolkodás,,2. Pozitív érzés, 3. Pozitív akarat, 4. Pozitív beszéd, 5. Pozitív cselekvés, 6. Pozitív tudat, 7. Pozitív élet.

1. Pozitív gondolkodás

Legyen a tudatában: Minden úgy jó, ahogy van. Ez a mondat a pozitív gondolkodás igazi fokmérője. Ellenben minden „ha" és minden „de" a pozitív gondolkozás beszennyezése.

Semmiképp sem arról van szó, hogy mindent „szépnek gondoljunk", hogy a problémákat a szőnyeg alá seperjük, hanem arról, hogy a látszat mögött felismerjük a valóságot. A látszat lehet nemszeretem, csúnya, agresszív és gonosz. A pozitív gondolkodás azonban nem foglalkozik vele. Mélyebbre hatol, és a mégoly torz mögött is felismeri a „jót"- hiszen minden csak az én szolgálatomra és segítségemre van. Pozitívan gondolkodni annyit jelent mint figyelmesen és állhatatosan járni végig az élet útját. Higgadtan, bizalommal és humorral telve tenni azt amit kell. Hálával ismerni föl a látszat mögött a valóságot, és biztonsággal élni a lét nyújtotta bőségben.

A „jót" persze nem szabad „erkölcsi kategória gyanánt" félreértelmezni: Mihelyt mindenben felismertem a „jót" (úgy értve: hasznosat, értelmeset, kihívást jelentőt, ösztönzőt, röviden: pozitívat), megismertem a látszat mögötti lényegét.
A pozitív gondolkodás tehát valójában a látszatot áttörő, mélyreható gondolkodás. Felold bennünket a kényszer alól, hogy mindent meg kelljen ítélnünk, hogy negatív módon el kelljen ítélnünk.

A pozitív gondolkodásnak mindig van valami köze a szeretethez. Hiszen minden szeretet, az élet szerelmi vallomása, amely nekünk, embereknek szól. És a pozitív gondolkodás mindenben felfedi a szeretetet. Ez pedig már az érzelmeink felé vivő átmenet.

2. Pozitív érzés

A pozitív gondolkodás és mentálhigiéné pozitív érzéshez vezet: Ahhoz, hogy nyitottan és kiegyensúlyozottan fogadjuk el az embereket olyannak, amilyenek. Valamennyien az Egy teremtményei vagyunk.

Senki sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Mindenkinek más feladata van, más helyen áll. A pozitivitás azonban a saját érzelmeinkre is vonatkozik: Bizalommal és biztosan tartsunk ki, érezzük magunkat érdemesnek arra, hogy gazdagságban éljünk. Pozitívan érezni annyit jelent, mint az életet csak megfigyelni, de nem értékelni, és szeretetteljesen hagyni, hogy a helyes dolgok történjenek meg. A pozitív érzéshez a pozitív képek is hozzátartoznak, hiszen ezek megformált érzelmek.

Létünket 95 százalékban a belső képek és érzelmek határozzák meg. Ezért oly rendkívülien fontos, hogy az imagináció erejével pozitívvá alakítsuk érzelmi és belső képi világunkat. Mindig ügyeljen arra, mely érzelmek, mely képekhez kapcsolódnak, és mely belső képek kötődnek a különféle érzelmekhez. Ha például kifejleszti magában a megbocsátás érzését, milyen képet köt össze vele?

3. Pozitív akarat

Az akarat hatalmas teremtő eszköz, egyetlen pontra koncentrált energia. A pozitív akarat arra ügyel, hogy visszafogja az egocentrikus önakaratot, amely csakis önmagát akarja előtérbe tolni.

A pozitív akarat mint teremtő eszköz teremtéshez méltóan cselekszik, és nagymértékben erkölcsös: Nem az a fő, hogy az ember a saját akaratát keresztülvigye, hanem, hogy azt akarja, ami másoknak is jó.

A pozitív akarat helyesen értelmezve azt jelenti: „Ne az történjék, amit én akarok, hanem amit te." Ez azonban nem a passzivitásra való felhívás. Értelme: Az én akaratom a TE akaratod. Akaratommal a te AKARATODAT teszem teremtővé.

4. Pozitív beszéd

Sok ember állandóan beszél, de semmit sem mond. Folyton csak másokról pletykál, vagy csak „lelki szemétládának" használja a hallgatóságát. A pozitív beszéd azt jelenti, hogy megtanulom magamat érthető módon kifejezni, és megálljt parancsolok a szavak inflálódásának. Kéretlenül nem adok tanácsot, és hallgatni is megtanulok.

Egyenes vagyok szóban és tettben, szóbeli ajándékokat adok. Bátorítok, vigasztalok, a szavakat csak segítségre, köszönetre és áldásra használom. A pozitív beszédhez azonban a pozitív odafigyelés is hozzátartozik, a másik szavainak meghallgatása és elfogadása.

Sokan éppen csak becsukják a szájukat, no meg a fülüket, hogy némi szünetet tartsanak a fecsegésben, és előkészítsék a következő szóáradatot. Ilyen „bezárt" módon pedig képtelenség felfogni, mit is mond a másik. Persze van nekünk „belső beszédünk" is, egy állandó „karattyolás".

Nagyon fontos, hogy ezt a „kéretlen tanácsadót" pozitívra hangoljuk, és amilyen gyakran csak lehet, elhallgattassuk. Hiszen ott is van élet, ahol már nincs beszéd. A hallgatás és a csend a lélek zenéje.

5. Pozitív cselekvés

A pozitív cselekvés tettekre vált minden kimondott szót. Az első próbaköve annak, vajon igazán pozitív módon éljük-e az életet. A pozitív cselekvéshez a következők tartoznak: Meggondoltan, finom érzékkel és türelemmel cselekedni.

Kedvesnek, konstruktívnak és segítőkésznek lenni. Megtartani az ígéreteinket. Megbízhatónak, tapintatosnak és kitartónak maradni, függetlennek mások elvárásaitól. Bármit teszek, felelősségteljesen és öntudatosan tegyem.

Megtanulni adni és kapni, és a „belsőmből vezérelve" a megfelelő pillanatban a helyeset tenni. Szintén tudatosan és mértékletesen a megfelelő táplálékot fogyasztani. Derűsen és szabadon a mások szabadságát is tiszteletben tartatni. A pozitív cselekvés – mozgás: Magamat, másokat és mást is mozgásba lendítek vele.

6. Pozitív tudat


Egy biztos, a pozitív tudat forrása nem a napi híradó a tévében. Ez a forrás semmiképp sem rajtunk kívül keresendő.

A bensőnkben van. Ahhoz, hogy ne csak pozitívan gondolkodjunk, hanem (összességét tekintve) pozitív tudatunk is legyen, rendszeresen hallgatásba kell merülnünk, időt kell szakítanunk a meditációra és az imára. Így jutunk oda, hogy harmonikus, önfeledt és védett módon ismerjük fel az igazat és a valót.

Minden arra irányul, hogy a tudatot tágítsa, hogy a legmagasabb rendű tudatot elérje. A pozitív tudat végső soron önmagamnak, mint TUDATNAK a felismerését jelenti. Aki megtette ezt a felismerést, soha többé nem fagy le arcáról a belső mosoly.

7. Pozitív élet

Pozitívan élni annyi, mint valóban élni. Nem csak tengetni, hanem vezetni és alakítani az életemet.

A saját életem, életkörülményeim teremtőjének lenni. Ehhez pedig mindenekelőtt az tartozik, hogy figyelembe veszem a szellemi törvényeket, gondtalanul és nyugodtan járom az élet útját abban a felismerésben, hogy minden „egyre megy".

Harmonikus kapcsolatokat ápolok, és a kis dolgoknak is örülök. Szeretek élni, de mindenkor készen állok arra, hogy eltávozzam. Ameddig azonban élek, okosan, példásan és egészségesen élek.

Egész létemet a legmagasabb rendű felé irányítom, Istent mindenben és mindenkiben felismerem és tisztelem. Hálásan és tudatosan töltök be minden pillanatot. Szellemi jelenlétben, értelmesen élek."

Forrás: Kurt Tepperwein: A tudatosság, mint a beteljesülés útja

Ingyenes, anonim HunOpti önismereti tesztünkből te is megtudhatod mennyire látod optimistán a jelened. Kitölthető akár ide kattintva is: HunOpti
Rózsahegyi Márk, 2016.10.13. 12:05:32
Kedves András. Köszönöm az értékes hozzászólását és hogy még optimista és nem adja fel. :) Én azt látom nemcsak Miskolcon van probléma, hanem az egész országban. És ehhez kell az a pár millió ember, aki képes elbillenteni a mérleg nyelvét a pozitív irányba. Amíg ez a sok ember nem talál egy közös platformon egymásra, addig azt javaslom, küzdjön a maga módján az pozitív változásért, mert ez az, ami igazán megkülönbözteti a jó és rossz embert egymástól. A jó az aki hozzáakar tenni a másikhoz a rossz aki elvenni akar.
Mondy András, 2016.10.13. 11:58:55
Miskolcon ahol nagyon sok a negatív gondolkodású ember elég nehéz az embernek nap mint nap a pozitív gondolkodásra összpontosítani. Úton útfélén csak a negatívum özönlik az emberek szájából. Ide legalább fél millió pozitív gondolkodásúra lenne szükség, hogy az emberek valamennyire élet szemléletet változtassanak. A rosszindulat hatalmába kerítette az embereket a munkahelyeken és az utcán is, csak a pletyka tartja bennük a minden napok életvitelét. Sajnos bármilyen pozitívan menj dolgozni a többség azon munkálkodik, hogy elrontsa a napodat. Nincs annyi pozitívum amennyit le nem szívnának az embertől a mindennapokban.Ennyi röviden.
Tisztelettel: Mondy András
Adamecz László, 2016.03.25. 18:18:56
Köszönöm a küldeményt, számomra nagyon fontos ,értékes megerősítés. Ezen szempontok szerint vezetve segítem társaimat s az utakon tévelygőket. Hatalmas összefoglalás.

2019. január 1-től az Optimista Klub archiválódik. Mit szól ehhez?

Nekem mindegy.
Nem örülök, mert szeretem az oldalt.
Remélem nem lettetek pesszimisták?
Szívesen szervezném tovább. Kérlek lépj kapcsolatba velem!
korábbi szavazások