optimista országok

Thaiföld 100%Seychelle-szigetek 100%Szamoa 100%
Zimbabwe 100%Közép-Afrikai Köztársaság 100%Argentína 100%
Venezuela 100%Panama 93%Ruanda 87%
Brunei 77%Amerikai Virgin-szigetek 77%Ausztrália 74%
Jordánia 73%Nicaragua 67%Szingapúr 67%
Ciprus 63%Namíbia 63%Olaszország 63%
Görögország 62%Finnország 62%Izrael 61%
Azerbajdzsán 60%Egyiptom 60%Maldív-szigetek 60%

nyitóoldal > hirek > Rólunk írták > Sansz(os), hogy Optimistán nyit a SANSZ!

Sansz(os), hogy Optimistán nyit a SANSZ!

2006.10.20.

Az „Egy Optimista Magyar-ország Alapítvány” elmúlt nyolc év - Aki beszámol: Rózsahegyi Márk.  Sansz: Mikor alakult az Alapítvány, és miért látták szükségét a megalakítá-sának? Rózsahegyi Márk: Az Alapítványt 1998. márciusában jegyezte be a Fővárosi Cégbíróság, melyet Dr. Cronio Perez (képünkön, lent), és két magyar jó barát kezdeményezésére lét jöttre.

Budapesten alakult az első regionális optimistaklub azzal a céllal, hogy az általánosan pesszimistának ismert, és valójában alapvető-en borúlátó magyar életfelfogásnak létrehozzuk az intézményi ellenpontját, vala-mint katalizátorként működjünk közre az optimista, alkotó szemlélet elterjeszté-sében. Tudjuk, hogy az optimista szemlélet nemcsak megtöbbszörözi az embe-rek, és ezen keresztül a nemzet teljesítményét, hanem csökkenti a pszichés problémák, megbetegedések számát is.

Sansz: Weboldalukon olvastam egy mentálhigiénés programsorozatról? Ki fejlesztette ezt ki?

R. M.: Cronio 16 évnyi Magyarországi tartózkodása alatt kultúrközi vizsgálatai kapcsán (Németország, Kolumbia, Magyarország) arra a tényszerű-megállapí-tásra jutott, hogy az optimizmus a pozitív gondolkodásmód egy tanulható, bárki által elsajátítható folyamat eredménye. Kidolgozott egy mentálhigiénés programsorozatot, melyből doktori disszertációt készített 1996-ban.

Sansz: KROKO kérdőív ez valami vicces dolog lehet! Vagy mégsem?
R. M.: Cronio kutatása során kifejlesztett egy KROKO (Kell a Remény, az Opti-mizmus Kialakulásához Országszerte) kérdőívet, mely közel 3 perc alatt kitölt-hető. A válaszadó bővebb információt kap a megküzdés, önértékelés, közvetlen optimizmus szintjéről.

A teszt Internetes oldalunkon a www.optimistaklub.hu/teszt.php ingyenesen hoz-záférhető. Tavaly elkezdtünk egy direkt megkereséses hadjáratot, hogy kérdő-ívünket népszerűsítsük. Azt a célt tűztük ki, hogy egymillió ember töltse ki, és ez-zel megdöntsük azt az eddig mindenki által elfogadott tényt, hogy a magyar nép borúlátó. Nagyon örülünk, hogy az elmúlt időszakban már 25.000-n kitöltötték kérdőívünket.

Sansz: Dr. Cronio Perez há-rom éve egy autóbaleset-ben meghalt. Sikerült utó-dot találni, aki tovább viszi a kezdeményezést?

R. M.: Cronio elvesztése, igen nagy veszteség volt az „optimista aktivista” társada-lom számára. Sokszor gon-dolkodtam azon, miért pont egy olyan embert, szólít ma-gához Isten, aki csak mosoly-gott, derűt, vidámságot és jót adott az embereknek. Nem ismerek olyan embert, akire ne lett volna hatással kariz-matikus személyisége.Arra jöttem rá, hogy sokat kaptunk tőle, s ezt a sok jót tovább kell adnunk. Ennek most jött el az ideje. Ezért nem kesergünk, hanem tesz-szük a „dolgunkat”.

Sansz: Mesélne az Optimista újságírói díj kezdeményezésükről?
R. M.: Cronio halálának harmadik évfordulójáról méltóképp szerettünk volna megemlékezni. Ezért úgy gondoltuk -mivel ő újságíró, az ELTE tanára volt-, hogy olyan amatőr és profi újságírókat ismerünk el a díj átadásával, akik az emberek gondolkodásmódjának pozitív változtatása érdekében tevékenykednek. Az „OUD” elsődlegesen a szakmai zsűri döntése után alakul ki, melyet nagymérték-ben az újságokba kerülő cikkek közönségre gyakorolt hatása befolyásol. Vagyis, olyan újságírókat keresünk, akik egy már megjelent cikket úgy tudnak „optimista hang-vételűre átformálni”, hogy a hír nem változhat, csak a szövegkörnyezet. Így a hangsúly átkerül a szövegkörnyezetre, s talán idővel kialakul, hogy „Ne csak a rosszat lássuk a hírekben”.

Sansz: Mit szóltak ehhez a kezdeményezéshez a sajtó képviselői?
R. M.: A két legnagyobb napilap főszerkesztője, egyik tíz perc után mondta ki, hogy „agybaj” amit akarunk, a másik közel másfél óra múlva jelezte, hogy nem fog sikerülni. Amikor annak idején elindult az optimista klub, akkor azt mondták nem fogunk találni negyedik embert, aki rajtunk kívül belép a klubba. Ma közel tízezer tagja van. Képesek vagyunk rá, hogy álmainkat elérjük, csak akarni kell.

Sansz: Milyen eredményeket értek el az elmúlt időszakban?
R. M.: Az elmúlt években sikerült a www.optimistaklub.hu oldal látogatottságát havi 25-30.000-re növelni, mely igen jónak számít a non-profit világban. Adó 1% bevételünket sikerült a 2004-évihez mérten 800%-al meghaladni. Taglétszámunk mára megközelíti a 10.000 főt. Idén már nyertünk több mint 600e forintot (NCA, Budapesti Önkormányzat) működési költségeink fedezésére, s az évnek még nincs vége.

Sansz: Hol működnek regionális optimistaklubok?

R. M.: Jelenleg Budapesten, Pécsen, Balatonföldváron, Pusztavacson várják az opti-mizmus iránt érdeklődőket. Tárgyalást folytatunk Bács-megyében több helyen kialakí-tandó klubhálózat bővítéséről. Itt minden szolgáltatás ingyenes, ezért érdemes felke-resni ezeket a pontokat. Célunk, hogy valamennyi megyében legyen egy OK, ezért bátran jelentkezzen mindenki, aki kedvet érez magában egy ilyen „szolgálat” elvégzé-sében!

Sansz: Optimista Könyvtárba csak optimisták lehetnek az olvasók?

R. M.: Alapítványunk minden olyan pozitív kezdeményezés mellé áll, finanszírozónak, melynek elsődleges célja, nem a pillanatnyi jókedv, hanem egy pozitív gondolkodás-mód formálás elindítása. Ezért kezdtük el adományi pénzből az Optimista Könyvtár ki-alakítását, melybe olyan könyveket válogatunk, mely az olvasó egyéni gondolkodás-módját pozitív irányba fordítja, tehát értéket közvetít. Jelenleg az állomány 2000 kötet-ből áll. Optimista Bibliográfiát hoztunk létre, melynek használata segíti az olvasót a „szakember nélküli” fejlődésben.

Sansz: Ha jól tudom, ön ezért iratkozott be az Eötvös Lóránt Tudomány Egye-temre.
R. M.: Igen, kutatásom fókuszában jelenleg a könyvtárosok, s az ő optimizmus szintjük vizsgálata áll. Álláspontom szerint, nem a pénztelenség az egyedüli probléma, ahogy ezt sokan állítják, hanem, az egyéni önértékelés javításával, igen nagy eredmények érhetők el. Hiszen nem mindegy, hogy egy szobába, ha benyitunk, mi fogad! Mosoly, vagyis részese akarok lenni, vagy szomorúság és ezt kerülöm! Jelenleg azon munkálkodom, hogy kialakításra kerüljenek közkönyvtáron belül úgynevezett optimista sarkOK. Ebben a sarkokban, olyan könyvek olvashatók, kis fotellal, növénnyel, mely a feltöltekezés, pozitív gondolatok megszületésének helye lesz. Ezzel ter-mészetesen növelhető a könyvtár látogatottsága, s kialakítható az olvasás szeretete.


Sansz: Miben látja a rajzverseny-pályázatuk töretlen sikerét.
R. M.: 2001. május 25-én ünnepeltük először Magyarországon a Mosoly-napját az Állatkertben, s ennek tiszteletére rajzversenyt hirdettünk, melyre akkor még néhány százan pályáztak derűs, pozitív kisugárzású alkotásaikkal. Akkor még mi sem gondoltuk, hogy a támogatóktól kapott ajándékok hamar elfogynak a díja-zottak között, és nem tudunk elegendő „ajándékkal” kedveskedni azoknak, akik alkotnak. Mára közel 2-3000 alkotás érkezik hozzánk, még határon kívülről is, melyből a legjobb 100-t díjazzuk, s alkotásaikat kiállítjuk nagyobb forgalmú helyeken az országban. Ezzel a kezdeményezéssel kívánjuk elérni, hogy az embe-rek arcán a jókedv tükröződjön.

Sansz: Legutóbbi hírlevelükben új tréningek indításáról lehet olvasni.
R. M.: Nagy öröm, hogy közel tízévnyi szünet után januárban újra indul az Öröm-tréner képzés, melyet Dr. Vidovszky Gábor pszichiáter fejlesztett ki, s nagy siker-rel alkalmazta több tudomány területen is. Erre a képzésre az címen lehet jelentkezni, mely reményeink szerint egy év alatt elsajátítható tudást ad a jelentkezők számára. hu

Másik kezdeményezésünk „Elvált apák, apuk, édesapák”-nak szól, akik hazánk-ban is a nagy számú válás eredményeként kirekesztődnek a gyermeknevelésből, elhidegülnek gyermeküktől, s ezért kommunikációs szakadékuk mélyül. Pszicho-lógus, lelkész, gyámhivatali szakemberek bevonásával szeretnénk elérni, hogy elsődlegesen ne a düh és az indulat vezérelje a jelentkezőket, hanem ésszerű döntések következményeként, stabilizálódjon a kapcsolat a gyermekkel, mivel nem tőle, hanem a gyermek édesanyjától váltak el.

Sansz: Mennyire sikeres az anonim pszichológia tanácsadásuk?
R. M.: Anonim pszichológiai tanácsadásuk lényege, hogy emailben a kérdező a névtelenség mögé bújva megosztja igazi bánatát, fájdalmát szakembereinkkel. Ezzel a módszerrel, elkerülhető a személyes kapcsolatteremtés, növelhető a probléma megoldása, és sokkal hatékonyabb mivel rövidebb idő alatt több em-bernek tudunk segíteni. Évente 4-500 ember keresi fel ingyenes szolgáltatásun-kat. Rólunk írták rovatban, többet olvashatnak erről.

Sansz: Optimista Sajtófigyelés? Ez is ingyenes szolgáltatásuk?
R. M.: Igen. A kezdeményezés lényege, hogy összegyűjtsük valamennyi pozitív tartalmú cikket, amely megjelenik az elektronikus sajtóban. A kezdeményezés nagyon sikeres, mivel nap, mind nap jelenik meg cikk, és ezeket az Optimista Sajtófigyelés rovatunkban tesszük közre. Ezt a szolgáltatásunkat is, mint a Hírle-velet regisztráció után bárki igénybe veheti. A friss hírek, akár naponta is megje-lenik az olvasó képernyőjén. Induljon az Ön napja is derűsen!

Sansz: Ön létrehozott egy 740506Klubot? Ez nem konkurenciája az Optimista Klubnak?
R. M.: Mivel jómagam 1974. május 6-án, egy esős hétfői napon láttam meg a mosolyt szüleim arcán, úgy döntöttem, összegyűjtöm Magyarország valamennyi emberét, aki hasonlóan hozzám e napon született. Hiszen nagyon sok azonosság lehet bennünk, csak fel kell fedezni! Közel 500 embernek küldte ki a BM cím-nyilvántartó a levelet, meglepetésemre sokan igent mondtak kezdeményezésem-nek. Mára tizennyolc ember lépett be a klubba, de bizakodom, hogy a többiek is hamarosan regisztrálják magukat a 740506 (kuka) optimistaklub (pont) hu címen. Itt nem konkurenciáról, hanem kölcsönös segítségről van szó. Hiszen sokan vannak, akik még nem hallottak az optimizmusról, s egy újabb lehetőség ennek népszerűsíté-sére.

Sansz: Az aktivisták ebből a tevékenységükből megélnek?
R. M.: Aki aktivistaként a szervezetben dolgozik, szabadidejéből vonja el azt az időt, melyet a „köz” javára nyújt. A támogatások, pályázatok megfelelő fedezetet nyújtanak a programsorozatok finanszírozására, de új partnerek bevonásával újabb és újabb programok felvállalását tudjuk támogatni. Mi addig végezzük ezt a „szolgálatot”, amíg örömünk lesz benne, mert ezt az örömöt adjuk tovább a hoz-zánk fordulóknak.

Sansz: Ahogy hallgatom, önt, azon gondolkoztam, beszélgetésünket befe-jezvén, mit kívánhatnék egy maga fajta optimista embernek?
R. M.: Még több optimista embert. Legyen szép napja és derűs hétvégéje!

Köszönöm a riportot.

 

Forrás: http://www.optimistaklub.hu/download/sansz200610.pdf

Ingyenes, anonim HunOpti önismereti tesztünkből te is megtudhatod mennyire látod optimistán a jelened. Kitölthető akár ide kattintva is: HunOpti

2019. január 1-től az Optimista Klub archiválódik. Mit szól ehhez?

Nekem mindegy.
Nem örülök, mert szeretem az oldalt.
Remélem nem lettetek pesszimisták?
Szívesen szervezném tovább. Kérlek lépj kapcsolatba velem!
korábbi szavazások